Sözlükte "turfa" ne demek?

1. Az bulunur, eski, nadir.
2. Değersiz, değeri düşükturfa

Turfa kelimesinin ingilizcesi

n. peat, turf
Köken: Arapça